nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

powrót

Andrzej Frydrych - SŁYSZENIE FORMA WIDZENIA

Monika Nowakowska / Muzeum Miasta Łodzi

10 sierpnia 2014 (niedziela) o godz. 12:00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Słyszenie-forma widzenia". Oprowadzać będą: Monika Nowakowska z Muzeum Miasta Łodzi i Andrzej Fydrych (autor wystawy "Słyszenie-forma widzenia"). Wstęp wolny. wystawa potrwa do 17 sierpnia.

Konstruktywny nadrealizm

Aerograf to narzędzie służące do rozpylania farby przez strumień powietrza, równomiernie kryjący powierzchnię, zazwyczaj wyznaczoną szablonami. Stosowany jest w pracach retuszerskich,
modelarskich, konserwatorskich i rzemieślniczych, chętnie sięgają poń także artyści.

Jednym z nich jest Andrzej Fydrych, łódzki grafik i malarz od dwóch lat poszukujący form idealnych w otaczającej go (nad)rzeczywistości, od roku z pomocą aerografu. Efektem tych poszukiwań jest prezentowany na wystawie cykl (choć każda praca jest osobnym bytem) 19 płócien średniego i dużego formatu, malowanych techniką mieszaną, w której dominującą rolę odgrywają farby akrylowe. Akryl zapewnia obrazom świetlistość, żeby nie powiedzieć – wewnętrzny blask, zaś aerograf walorową feerię barw i efektowne gradacje koloru, czasami w obrębie jednej, czasami kilku tonacji. Kolor nie jest jednak kluczem do czytania tej sztuki, gdyż dla młodego artysty (rocznik 1983) ważniejsza jest forma, rozumiana jako suma bodźców i informacji odebranych z otaczającego go świata i przefiltrowanych przez wrażliwość i intuicję. Każdy kształt, precyzyjnie osadzony w przemyślanej kompozycji obrazu, ma maksymalizować napięcie towarzyszące odautorskim emocjom, te zaś składają się na ekspresję płócien, znacząco tytułowanych (Audius XX, XXI…).

Biomorficzne, często elipsoidalne formy dryfujące w dziwnych przestrzeniach (kosmicznych pejzażach?) nabierają głębi poprzez walor i fakturowe różnicowanie struktur, zaś dodatkowym punktem odniesienia ma być towarzysząca każdej pracy kilkuminutowa muzyczna kompozycja, bazująca na dźwiękach syntezatora, również autorstwa Andrzeja Fydrycha. Ten oryginalny pomysł, bliski synestezji, z jednej strony opiera się na amatorskiej improwizacji muzycznej, z drugiej sięga do pojęć uniwersalnych i wzniosłych, takich jak Absolut, Istnienie, Życie, do których odwołują się (być może podświadomie) zmonumentalizowane kształty, w jakimś stopniu wywiedzione także z abstrakcji geometrycznej, lecz „oswojone” przez wysmakowany kolor, walor, dźwięk.

Spotkanie z tą intrygującą audio i wizualnie twórczością będzie niewątpliwie wartościowym
doznaniem – dla jednych na poziomie czysto estetycznym i sensualnym, co nie umniejsza wartości płócien Andrzeja Fydrycha, dla innych w obszarze mentalnym lub duchowym. Konsekwentnie i na swój sposób metodycznie (eksperymenty z aerografem będą kontynuowane), badając możliwości wizualnego zapisu przepływu dźwięku przez formę plastyczną, łódzki artysta wpisuje się w wielowiekowe poszukiwania porządku w otaczającym nas chaosie, uniwersalnej harmonii
i ładu, rozumianego dosłownie ale i abstrakcyjnie. Fascynuje go dualizm przeciwstawnych pojęć, jak np. dobro i zło; symbioza sztuk wyrażająca się w łączeniu muzyki i malarstwa. To sztuka sugestywna i liryczna, a przy tym zdyscyplinowana warsztatowo i kompozycyjnie, sztuka inspirowana życiem i życie afirmująca, co rzadko się dziś we współczesnym malarstwie zdarza – niosąca pozytywny ładunek myśli, emocji i energii. Autor przyporządkowuje swoje aktualne poczynania do nadrealizmu, ja jednak widziałabym w nich echa tradycji łódzkiego konstruktywizmu i myślenia awangardowego, progresywnego i otwartego. Jego twórczość jest bowiem ewoluującym procesem, którego źródła tkwią w rzeźbie i grafice warsztatowej. Przykład tej ostatniej możemy równolegle oglądać na 15. Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki Polska-Łódź 2014 i porównać z malarskimi propozycjami dostępnymi w Muzeum Miasta Łodzi.

Premierowy pokaz projektu „Słyszenie – forma widzenia” to także przykład dobrych praktyk w spieraniu młodych twórców przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentowane na wystawie obrazy malarskie Andrzeja Fydrycha są efektem projektu badawczego „Malarstwo inspirowane muzyką”, realizowanego z dotacji Ministerstwa w 2013 roku. Przyznane wówczas środki pozwoliły artyście zakupić różnorakie materiały, narzędzia i instrumenty. Jak je spożytkował pokazuje obecna wystawa.

tekst: Monika Nowakowska

fotografie z wystawy: dzięki uprzejmości Muzeum Miasta Łodzi