nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

powrót

Galeria [ON] - przewodnik

Magda Komborska

Z dniem 3 stycznia 2012 roku w związku z informacją o trudnościach finansowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - głównego fundatora Galerii [ON], zakończyła ona ponad 30-letnią działalność. To ważne miejsce, mieszczące się do tej pory przy ul. Fredry 7 w Poznaniu jest już zamkniętym rozdziałem w polskiej historii sztuki. Magda Komborska z zespołu kuratorskiego [ON], przedstawia ideę powstania oraz historię galerii od 1977 roku do czasów obecnych.

Olgierd Nowak - idea postaci

W latach siedemdziesiątych grupa artystów pod wodzą Wołyńskiego, Mülera i Dymarskiego, wykonała serię happeningów, których bohaterem był tajemniczy Olgierd Nowak. Postać nieistniejąca, archetyp "homo sovieticusa", wzorcowego "funkcjonariusza" socjalistycznej władzy. Olgierd Nowak, to każdy i nikt zarazem. W wizerunku O.N. doszukiwano się rysów wielu znanych postaci życia publicznego, ale trudno też było ustalić do kogo jest naprawdę podobny.

Pierwszym kierownikiem galerii był Lech Dymarski, przez pierwsze pół roku funkcję kierowniczą sprawował jednak Olgierd Nowak. Legenda o Olgierdzie Nowaku, która przetrwała z epoki PRLu po czasy dzisiejsze zmieniła swoje znaczenie, ale jednak coś pozostało.

Postać Olgierda Nowaka pojawiała się w wielu anonimowych działaniach, a często nawet w samej funkcji kierowniczej galerii, której nie sprecyzowano formalnie, była jedynie umowna. Na tym właśnie polegała istota idei Galerii ON (od 1978) czyli zachowaniu pewnego rodzaju wolności względem systemu polityczno-prawnego, a więc utrzymaniu formy non-profit. Galeria miała zrzeszać, łączyć ludzi wymykających się systemowi, mających kreatywne idee, inicjujących nowe technologie twórcze. Miała funkcjonować jako laboratorium, swoisty dom spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentacji młodych twórców. Była jedyną tego typu instytucją w Polsce, funkcjonującą przy ASP, dającą niezależne możliwości. Fakt też, że właśnie odmienna świadomość młodego pozainstytucjonlanego mechanizmu oraz sytuacja finansowa, stały się przyczyną jej dyskwalifikacji, a dokładnie zamknięcia, jest najbardziej przytłaczającym wnioskiem. Dlatego od momentu otrzymania pisma od rektora UAP odnośnie wstrzymania działań galerii, zespół galerii poszukuje ciągle rozwiązań tej sytuacji.

Postacie

Lech Dymarski po zorganizowaniu kilku wystaw, (a pierwszej wystawy Wojciecha Wołyńskiego), ze względów politycznych nie mógł prowadzić galerii. Dlatego wyznaczono nowego kierownika, którym została Krystyna Piotrowska. W 1979 roku do prowadzenia galerii włączyła się Izabella Gustowska. Najczęściej galeria prowadzona była przez conajmniej duet, jedynym najdłużej indywidualnie kierującym galerią był Sławek Sobczak. Prowadzącymi byli kolejno: Lech Dymarski 1977, Krystyna Piotrowska 1978-83, Izabela Gustowska 1979-94, Sławek Sobczak 1991-2002. Od 2003 Galeria zmieniła profil z autorskiego na kuratorski. Od tego momentu formułę galerii współtworzyli Joanna Hofmann, Agata Michowska, Sławek Sobczak i Anna Tyczyńska. W okresie od 2007 do 2012 galerię typu open source prowadził Krzysztof Łukomski.

Geneza

Galeria istniała w latach komunizmu, postkomunizmu i przetrwała również kapitalistyczny rozkwit na pocz. lat 90. Istniała w strukturze władz ASP oraz pod mecenatem Władz Miasta Poznania. Swój zarodek miała w istniejącym od 1958 klubie Od Nowa, stworzonym przez Związek Studentów Polskich (Tadeusza Dębskiego, Eugeniusza Mielcarka i Stanisława Nawrotnego).

Klub znajdował się przy ul. Wielkiej 1/5. Prócz spotkań towarzyskich, wyraźnie zaznaczały się w Klubie działania kulturalne. Funkcjonowały tam Poznańska Grupa Poetycka Wierzbak, Grupa Poetycko-Muzyczna Pro -Musica, Klub Miłośników Muzyki Synkopowej, Studencki Teatr Dramatyczny, Teatr Trójkątnej Sceny i The Modern Swingers. W program wpisywały się też małe wystawy indywidualne. Prace swoje pokazywali m.in. Helena Michałowska (malarstwo), Anna Krzymańska (rzeźba), Józef Kaliszan (rzeźba), Jan Berdyszak (grafika), Eugeniusz Maldzis (grafika). Prócz wystaw przyznano Nagrody Artystyczne Młodych Klubu Od Nowa. Dostali je Jan Berdyszak i Józef Kopczyński.

Około 1962 roku spadła inicjatywa w klubie, na rzecz powstającej w jego pomieszczeniach galerii Od Nowa Andrzeja Matuszewskiego, a niedługo potem Salonu Debiutów Jarosława Kozłowskiego (asystenta Andrzeja Matuszewskiego). Salon wraz z galerią Od Nowa został zamknięty w 1969 roku. W 1970 odbył się Bal agonalny kończący działalność Centralnego Klubu Studenckiego Od Nowa przy ul. Wielkiej, który wkrótce przeniesiono do Zamku Cesarskiego. Tak, w 1977 narodziła się Galeria Olgierda Nowaka, w której odbyły się trzy wystawy: Wojciecha Wołyńskiego, M. Yamamoto oraz Krystyny Piotrowskiej. Następnego roku prowadzenie, pod nową nazwą, Galerii [ON] (nazwa od inicjałów Olgierda Nowaka) przejęła z rąk Lecha Dymarskiego Krystyna Piotrowska. Zaznaczyć trzeba, że jednocześnie z galerią tą funkcjonowały w latach 70/80 w Poznaniu Galeria Wielka 19, Akumulatory 2, Maximal-Art i Galeria Rysunku.

New history, so what the world needs now?

Historię Galerii [ON] można podzielić na trzy okresy: galerię autorską, galerię kuratorską i ostatnią, kuratorską o charakterze open source.

W zestawieniu z obecnymi rodzajami galeriami, [ON] wyraźnie zaznaczyła swój format. Typowy był dla [ON] rodzaj szukania nowego porządku (galerii jako cubu), czyli poza klasyfikacją, stylizacją, dookreślaniem jej, wśród urbanistycznej przestrzeni zorientowanej na konsumpcyjny, funkcjonalny byt, a zarazem zanik emocjonalnego przekazu. Można powiedzieć, że ON ujmowała swoistą highway, autostradą zmysłów w nomadycznym otwartym obszarze, jaki samoistnie wyklarowała. Galeria wyznaczyła nowy kierunek, nie identyfikując się ściśle z miejscem, historią, postawiła na open place. By przybliżyć to zjawisko przypomnę manifest galerii z 2008r., którego częścią była wystawa o tytule what the world needs now? Nowy program nie był odcięciem od korzeni, a raczej próbą kontynuacji antyinstytucjonalności, prezentowania twórczych indywidualności, utrzymywania kontaktów międzynarodowych, antyformalizmu, kreowania grupy kuratorskiej, (która nabrała charakteru zmienności i płynności, gdyż grupa tych osób rozrastała się), bezkompromisowej roli młodego kuratorstwa i dyskusyjnych spotkań organizowanych przez studentów z kierunków nie związanych ze sztuką. Zjawiska te pozwoliły uczynić profil galerii, inaczej można by powiedzieć mainstream1, miejscem open source2.

Pierwsze działania ONu tworzone były w ramach projektu OBSCURATORS przez Krzysztofa Łukomskiego i Agatę Rogoś (2008-2010), wcześniej kuratorowali m.in. Anna Tyczyńska, Agata Michowska, Marek Wasilewski, Hubert Czerepok, Agnieszka Okrzeja, Sebastian Grzesiak. Łukomski zaproponował wiele, wznowienie strony internetowej, działalność wydawniczą, miejsce do spotkań przy kawie i książce/stały wgląd do archiwum, Internetu/.

W końcowym etapie galeria wydzieliła przestrzenie: Open Studio ON (od 2010), Expo /miejsce wystawiennicze/ oraz Cinema Room /m.in. pokazy video studenckiej grupy dyskusyjnej/, część dla studia muzycznego. Wytypowano program wystawienniczy teamu kuratorskiego /Magda Komborska, Zuzanna Koszuta, Jacek Zwierzyński i Natalia Pichłacz/, współpracę z Fundacją Tranzyt, ponadto program rezydencjalny, program FRESH! (2011) - intensywny program współpracy z młodymi Etnologami i Antropologami Kultury z UAM w Poznaniu (polegający na współdziałaniu z Galerią oraz studentami UAP), ale i zajęcia z emisji głosu, z montażu filmowego... Galeria stała się więc poznańskim Artist Run Space (tł. z j. ang. przestrzeń sztuki tworzoną przez artystów), wynikającym z uprzedniego założenia Artits Run Center, którego wzorem były IAC /Instytut Sztuki Współczesnej/ w Kanadzie, Lion, we Francji, czy Lipsku, Pradze. Mimo nie dorównania tak wymagającym wzorom, ON w swojej obszernej funkcji wytrąciła nowy wzór, poza właśnie tzw. galerią, na korzyść miejsca kontestującego samą ideę place. [ON] zerwała z powszechnym white cube, postawiła na nową formę Expo, czyli trwałego zmieniania przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, wystaw poza miejscem galerii i dla publiczności. W ten sposób po trochu zbliżyła się do tzw. Exhibition design. Ukierunkowała się na model prezentacji twórcy, artysty, kuratora, idei, twórczości, odbiorcy, miejsca… jako całościowego utrwalonego w pamięci mieszkańców projektu w architektonicznym molochu wydarzeń. Zwyczajnie ON stała się poprzez formę wystaw nietypową i nierozłączną częścią designu miasta Poznania.

1. dominujący trend
2. wolny dostęp do kodu źródłowego tł. słownik internautów

więcej na stronie galerii [ON] galeriaon.asp.poznan.pl

Lista wystaw w Galerii [ON] 1977-2010

Zestawienie wystaw od 1977:

1977

Wojciech Wołyński - grafika, rysunek

M. Yamamoto (Japonia) - grafika, rysunek

Krystyna Piotrowska - grafika


1978

Katarzyna Piątkowska - gobelin

Mariusz Kozakiewicz - rysunek, malarstwo

Małgorzata Konwerska - malarstwo

Andrzej Pągowski - plakat

E. Fiołek, R. Kowalik - grafika

Krajobrazy - grafika, artyści: Grzegorz Nowicki, Jacek Papla, Jacek Rybczyński, Tadeusz Siara

Trochę dobrej grafiki, artyści: Urszula Bąk, Józef Drążkiewicz, Izabella Gustowska, Wojciech Muller, Grzegorz Nowicki, Jacek Papla, Jacek Rybczyński, Andrzej Załecki


1979


Roman Żygulski, Piotr Kunce - grafika

Marzena Kawalerowicz - rysunek

Międzynarodowe Biennale Grafiki - wybór

Andrzej Łubowski - malarstwo

Najmłodsza grafika

Jacek Gulczyński - grafika

Andrzej Tomaszewski - malarstwo

Grzegorz Sztabiński, Czas zatrzymany, czas odzyskany

Pracownia Magdaleny Abakanowicz - Zmienić siebie...


1980


Czerwień i Biel - Galeria Foto Medium Art w Galerii ON

Leonard Pędziołek - grafika

Jacek Stokłosa - Poza wyborem - zestaw 2

Absolwenci PWSSP

Tomasz Struk - grafika

Mariusz Mroszczak, Tomasz Sikora - Album

V. Musugrave - filmy prywatne

Yukiko Nobusava (Japonia) - tkanina

Eugeni Carmi (Włochy) - grafika

P. Luicci Crocci (Włochy) - O pamięci, rysunek

Stanisław Ignacy Witkiewicz - fotografie

Jacek Papla - grafika

Lucugues Trigant (Belgia) - wystawa

Sztuka Kobiet, artystki: Pinińska-Bereś, Gustowska, Kutera, LL, Partum, Piotrowska, Tyszkiewicz

Marcel Duchamp - Portrety


1981


Andrzej Pepłoński - malarstwo

Douglas Davis (USA) - fotografia, video

Jacek Drabik - TV - rodzaj żeński

Grażyna Brylewska–Pędziołek, tkaniny

Edward Dwurnik - rysunki

Michael Kidner (Wielka Brytania) - grafika

Akiro Komoto, Masaki Nakayama (Japonia) - wystawa

Kunito Nagaoka (Berlin Zachodni) - prace graficzne

Grzegorz Sztabiński - Względność trwania - względność zmiany (narysuję drzewo), rysunek

Teatr 8 dnia - spektakle Wzlot Osipa Mandelsztama1982

stan wojenny (Galeria ON zawiesiła działalność)1983


Andrzej Pepłoński - prace malarskie

Jacek Wojciechowski - z cyklu Bardzo małe aktywności - Wyższa konieczność - pokaz

Wojciech Bruszewski z pracownią i Koło Naukowe PWSSP -realizacje i dokumentacje prac zrealizowanych w Skokach (1982-83)

Leszek Brogowski - projekt pt. Action Painting - pokaz i odczyt

Jan Berdyszak - Studium po...- wystawa

Maciej Haufa, Andrzej Załecki - grafika

Irmina Felińska - grafika, rysunek

Izabella Gustowska - Względne cechy podobieństwa - pokaz

Robert Sobociński - Martwa natura - instalacja

2 x 2 x wysokość - studenci pracowni Izabelli Gustowskiej - instalacje, pokazy

Krzysztof Zaworonko - prace z 1983 roku

Paweł Łubowski - malarstwo

Klaus Groh (RFN) - Papiery, Papers - wystawa

Gerard V. Gleason (Wielka Brytania) - rysunki1984

Rafał Strent - grafika

Susan Kerr (Wielka Brytania) rysunek, grafika komputerowa

Kaspar Th. Linder (Francja) - Portrety - wystawa

Jan Berdyszak - Droga - instalacja

Andrzej Wielgosz - Słownik znaków rysunkowych - wystawa

Jan Stanisław Wojciechowski - Płaski koniec, instalacja

Jacek Rykała - Pejzaże, wystawa

Grzegorz Sztabiński -O krzyżu, rysunek

Ewa Zawarzka-Rykała - grafika, rysunek

Andrzej Pepłoński - Nashville, instalacja

Mirosław Pawłowski - Fakty - notatnik subiektywny 81, Kamuflaże 83/84, grafika

Witosław Czerwonka - Listy z Gdańska i inne, rysunek, malarstwo

Marek Zaborowski - grafika

Jan Berdyszak - inne od baz, instalacja

Brian R. Smith (Wielka Brytania) - Między dwoma stanami, wystawa, pokaz

Tomasz Psuja - Pejzaże, malarstwo

Grzegorz Banaszkiewicz - z cyklu "Album Amerykański, Album Rodzinny", wystawa

11..., artyści: Berdyszak, Ćwiek, Dudkowiak, Gustowska, Grzegorczyk, Haufa, Kaźmierska, Pepłoński, Sobociński, Szańkowski, Wojtkowiak), wystawa, instalacje, pokazy

Jacek Strzódka - malarstwo

Andre Baldick Deco (Francja) - "Struktury kosmiczne", pokaz1985

Kazimierz Sita - Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim jakim sądem sądzicie i was osądzą..., pokaz

Henryk Starykiewicz Retusz, malarstwo

Janusz Marciniak – malarstwo

Andrzej Leśnik - malarstwo

Jerzy Kopeć, Tadeusz Sobkowiak - Rysunek czwarty wyprawy, wystawa

Leszek Brogowski - Rozważania o rysunku, instalacja

Wojciech Olesiak - Sztuczny kult, instalacja

Artur Tajber - Trzy, triada, trójkąt, rysunki, instalacja, performance

Marian Stępak - obiekty malarskie

Grażyna Strykowska - malarstwo

Ryszard Gieryszewski - grafika

Olle Dahl, Helmtrud Nystrom, Marianna Manner (Szwecja) - grafika

Andrzej Leśnik - Ćwiczenia z trójkątem na płaszczyźnie - wystawa

Joanna Grzegorczyk - Horyzont, instalacja

Johanna Boga (Islandia) - grafika

Jolanta Kaźmierska - Spacery, instalacja

Tadeusz Wielecki - Teatr instrumentalny - Kontrabas solo, pokaz, koncert

Bogdan Korczowski- grafika

Mikołaj Smoczyński - Secret performance, instalacja

Jerzy Olek - Jest i nie Jest, wystawa1986

Jacek Przybyła -Collage, wystawa

Cecile Massart (Belgia) - grafika komputerowa

Alma Joray (USA) - Kobieta i jej smok, performance

Cezary Ostrowski - Normalne rysunki ołówkiem - pięć, wystawa, pokaz

Eva Maria Schon (Berlin Zachodni) - performance

Logomotives (A. Misson, J. Blaine, J. F. Borg, P. de Vree, E Miccini, Sarenco, P. Verdi), (Włochy), wystawa, pokazy (katalog)

Jacek Strzódka - Kilka obrazów, wystawa

Janina Kotyś - Kubicka - grafika

Sabine Reiff (RFN) - instalacje, video, performance

Marcin Berdyszak - Fala (Beuysowi), instalacja

Teresa Czajkowska - grafika

Lech Hajdamowicz - grafika

Monika Małkowska - rysunek

Celine Grenier, Luc Paris (Kanada) - performance

Andrzej Zdanowicz - malarstwo

Mikołaj Smoczyński -Secret performance III, instalacja

Joanna Imielska - malarstwo1987

Cezary Ostrowski - Hermenegilda, instalacja

Teresa Murak - Pragnienie, czuwanie, czynienie, performance

Maciej Depczyk - Nieobecność, instalacja

Obecność I, artystki: Izabella Gustowska, Aleksandra Hołowina, Danuta Mączak, Anna Płotnicka, Krystyna Piotrowska, Anna M. Potocka, Joanna Przybyła, Eva M. Schon, Adriena Simotova, Lidia Zielińska

Anna Nawrot - Odczytanie, wystawa, performance

Irena Nawrot - Małe i duże, Wspólne i niczyje, pokaz

Kathy Huffman (USA) - prezentacja sztuki video (Laurie Anderson, James Benning, Burt Barr, Dara brinbaum, Chip Lord, Mickey Mc Gowan, Joan Jonas, Bill Seaman, Bill Viola)

Rainer Grodnick (RFN) - rysunki, instalacja

Jerzy Treliński - instalacja, pokaz

Andrzej Fasiecki - rysunek

Piotr Kurka - Ilustracje albo wiersze, instalacja

Stephen Dowson (Wielka Brytania) - Static dance, instalacja, video

Ewa Majchrzak - wystawa1988

Zbigniew Kamiński - rysunek lat 1980-87, wystawa

Obecność II sztuka dźwięku (Wolf Kahlen, Jarosław Kozłowski, Toine Horvers, Theo Raben, Arno von Roosmaien, Cezary Ostrowski, Lidia Zielińska, Zbigniew Koźlik, Olga Szwajger, Tadeusz Wielecki) instalacje, akcje, pokazy, performance

Polska fotografia intermedialna lat 80-tych, Fotografia rozproszona wystawa w Galerii BWA Poznań

Małgorzata Kościelak - wystawa

Jan Berdyszak - Stany moralności, instalacja

Prezentacja szkoły z Alfter (RFN) - prace studentów i pedagogów

Loes Hoebnick (Holandia) - video, instalacji, performance

Monika Małkowska - Ikonostasy i inkarnacje, wystawa

Maciej Depczyk - Stany zapomnienia, instalacja

Ondrej Michalek (Czechosłowacja)- grafika1989

Krzysztof Sołowiej - Kobaltowo - błękitne, instalacja, performance

Jan Berdyszak - U kamienia, instalacja

Jean de Breyne, Joan Smith, Evan Burnett- Smith, Jean Cloude Guillaumon, Jean Luis Raynard (Francja) - wystawa

Susan Derges (Wielka Brytania) - video instalacja

Biennale Sztuki dla Dziecka - Tutaj jestem, wystawa

Angela Weyersberg (Wielka Brytania) - Bath - Poznań, instalacja

Tonie Leshyk (Kanada) - rysunek

Nicola Collins, Peter Cusack - puzon, gitara, elektromiks - Devis Music, koncert

Antoni Mikolajczyk - instalacja

Jacek Fijałkowski - Być, nie być, instalacja

Marek Jakuszewski - rysunek


1990

Anna Tyczyńska - rysunek, instalacja

Lidia Zielińska - pokaz

Sławek Sobczak - Było wietrznie, instalacja

Małgorzata Czaińska - Tłumna samotność, instalacja

Joanna Imielska - Zwierciadła, instalacja

Trochę Słońca, troszeczkę Księżyca (Małgorzata Czaińska, Marek Jakuszewski, Małgorzata Ryńska, Monika Tomaszewska, Sławek Sobczak)

Waldemar Masztalerz - rysunek

Sisel Tolas, Milovan Markovic (Berlin Zachodni) - Labolatorium IV, instalacja

Jacek Cyganek - Wyciąg z aktu siedzenia, rysunek, grafika

Galeria - pracownia (Marek Jakuszewski, Marek Wasilewski), wystawa


1991

Izabella Gustowska - Sen I - video instalacja

Andrzej Pepłoński - prace

Małgorzata Czaińska, Sławek Sobczak – By wam powiedzieć wszystko, wszystko powiem, instalacje

Wojcich Łazarczyk - prace

Agata Michowska - obiekty

Danuta Krupska-Sołowiej, Krzysztof Sołowiej - wystawa

Jan Gryka - Skaza świadomości - instalacje

Grafika Poszukująca (Jan Berdyszak, Andrzej Bobrowski, Stefan Ficner, Izabella Gustowska, Jerzy Hejnowicz, Alina Kus, Wojciech Muller, Andrzej Pepłoński, Krystyna Piotrowska ,Piotr Szurek)

Dariusz Głowacki - Ing Iang, czyli wyzwolenie przez sztukę, instalacje

Erik Bakke (USA) - New works, malarstwo

Paul Suchocki (Belgia) - Nature Morte, obiekty

Jerzy Hejnowicz - Rozmowy z martwą naturą, obiekty, instalacje

Słoawomir Barcik - Na papierze, fotografia

Marek Jakuszewski - Dead can dance, instalacja


1992

Izolda Kiec - z cyklu Inne słowo, odczyt

Agnieszka Błędowska, Katarzyna Jakuszewska - obiekty, instalacje

Aldona Wiśniewska - Rysunek i słowo - wystawa, odczyt

Marek Jakuszewski - 365 magicznych dni, wystawa

Bolesław Kuźniak - z cyklu Inne Słowo, odczyt

Sztuka Nieobecna (E. Bakke, R. Czarkowski, J. Felcyn, Z Łozowiecki, F. Kajka-Pyś, J. Konopelko, J. Koza, M. Kurzwelly, K. Mathys, T. Matusewicz, K. Pawłowska, M. Pyś, M. Rajkowski, S. Sobczak, A. K. Urbański, M. Wasilewski, T. Wendland, P. Wyrzykowski, M. Zammenhoff), obiekty, instalacje, performance, spektakle, filmy video, działania efemeryczne

Jacek Felcyn - Rumble fish - instalacja, obiekty

Obecność III (Z. Baranowska, A. Michowska, M. Sufleta, A. Tyczyńska) instalacje, obiekty

Alina Kus – Milcząc, rysynki

Alina Siejakowska-Chruszcz - rysunki

Aneta Fiołek - Przedmioty dla A, instalacja

Marek Wasilewski - Lazurowa procesja, video instalacja

Lucyna Winkel - video spektakl

Sławek Sobczak - Jak rzeka, instalacja

Sól i jego koledzy - czyli świąteczna uczta gentelmanów i szaleńców - z okazji wydania 15 nr czasopisma "Woskówka", spotkania autorskie1993

Przemysław Jasielski - instalacja

Małgorzata Ryńska - Dezinstalacja, instalacja

Inna Książka (A. Awsiej, A Balewska, S. Chorążyczewska, P. Czech, L. Fierens, D. Głowacki, J. Hoffmann, M. Jakuszewski, J. Kabala, P. Konjo-Konnak, A. Kudłaty-Kozdrowski, J. Olek, K. Pawełska, S. Siegeg, P. Szychalski, E. Twarowska-Sioda, T. Wendland. Totart) wystawa, wystąpienia

Joanna Hoffmann - W pomiędzy stronach, instalacja, książka artystyczna

Tomek Wendland - Flagi, instalacja, performance

Bevery Piersol (Austria) - instalacja

Michael Kurzwelly - Zapraszam na herbatę, akcja, instalacja, obiekty

Szymon Kantorski, Dariusz Sośnicki - z cyklu Inne Słowo - wieczór autorski

Małgorzata Czaińska - W -za - przez, przez - za - w, instalacja

Gertrude Moser-Wagner, Friderike Schwelzer, Schen Chia Ling, Carla Dagenhardt, Sabine Marte, Anna Goerlitz (Austria) - instalacje, obiekty, fotografie

Marek Jakuszewski - Podróże, wystawa

Marek Jakuszewski - Czas snu, wystawa

Maciej Mazur - instalacja

Sztuka Nieobecna II (E. Bakke, F. Bark, W. Bobrowicz, J. Ciesielski, M. Czaińska, R. Czarkowski, J. Dzięcielewski, Ł. Guzek, J. Felcyn, E. Fellows, A. Lewicka-Dzięcielewska F. Kajka-Pyś, J. Koza, P. Komorowska-Birger, M. Kurzwelly, B. Masuch, C. Minkus, M. Pyś, S. Sobczak, Z. Sobczuk, J. Szeleszyński, M. Wasilewski, L. Winkel, T. Wendland), instalacje, performance, obiekty, filmy video,grafika i animacja komputerowa, spektakle

Radosław Sławiński - Życie zastygło i czas płynął nieomal poza mną, instalacja1994

Andrzej Dondajewski - Pion, poziom, instalacja

Agnieszka Błędowska - instalacja

Sławomira Chorążyczewska - Wieże, instalacja

Małgorzata Czaińska - Fragmentaryczne, instalacja

3x3 (Merigold Hodekinson, Lynn Hevitt, Simon Streather -Wielka Brytania - instalacje

Edward Fellows (Wielka Brytania) - performance

Bez tytułu , wystawa z cyklu "Pracownia" (A. Dondajewski, M. Martini, S. Sobczak, M. Wasilewski), video, instalacje, obiekty

Mariusz Woszczyński - Opisy, obrazy, rysunki, wystawa

Drobne Narracje (Galeria Miejska Arsenał) (J. Berdyszak, I. Gustowska, M. Jakuszewski, A. Michowska, A. Mikołajczyk, A. Pepłoński, K. Piotrowska, E. M. Schon, B. R. Smith, M. Smoczyński, S. Sobczsk, S. Tolaas, A. Tyczyńska, M. Wasilewski, T. Wendland) obiekty, instalacje

Ed Fellows (Wielka Brytania) - Ostatni nie performance na zawsze - II, performance

Hanna Kuczma - Przeistoczenia, grafika, rysunek

Tomasz Matusewicz - Fanu - el, instalacja

Zbigniew Warpechowski - performance

Barbara Kowalczyk - Odkryte, przeniesione, instalacja1995

Alicja Lewicka - Zamieszkanie, instalacja

Maciej Depczyk - Instalacja, instalacja

Janusz Bałdyga - Performance na pustym cokole, performance

Marek Wasilewski - Tryptyk, video instalacja

Marcin Berdyszak - Fresh fruits table - hommage a Matta-Clark, akcja, instalacja

Douglas Davis (USA) - prezentacja autorska

Jarosław Hulbój - performance

Lśnienie wystawa z cyklu "Pracownia" (Mirosław Bryżys, Renata Czajor, Grzegorz Grzesik, Radosław Jakubiak, Angelina Janas, Mirosław Kaczmarek, Sebastian Klosowski, Piotr Komarnicki, Sasza Komarow, Jacek Kostyła, Zuzanna Lewandowska, Mark Maksimowicz, Joanna Migodzińska, Antoni Mikołajczyk, Katarzyna Mularczyk, Jarema Strus, Marcin Sztukiewicz, Marek Wasilewski), pokazy, video instalacje, instalacje

Tomasz Wendland - Annunziazione - instalacja

Something and nothing (Renata Brink, Cath Brisof, Barry Cunninghan, Maggic Haden, Janet Hand, Christopher Lee, Liz Nilsson, Snezana Skoko Papić, Tessa Speak), obiekty, instalacje

Monika Martini-Madej - video obiekty

New Potatoes (Mark Hill, Michael Kay, Gary Perkins - Wielka Brytania) - obiekty, instalacje

Radosław Czarkowski - Intymność dwojga, obiekty, instalacje

Jarosław Dzięcielewski - Naprzeciw - pole, w którym wszystko może się zdarzyć - instalacje malarskie

Aldona Wiśniewska - Rysunek i Slowo II, rysunki i poezja

Agata Michowska - rzeźba

Inner Spaces III (Roger Bourke, Izabella Gustowska, Michael Lumb, Antoni Mikolajczyk, Marek Wasilewski, Tomek Wendland), obiekty, instalacje

Monica Ross (Wielka Brytania) - The Storehouse, Passages, instalacje

Alina Siejakowska-Chruszcz - Wewnątrz, instalacja

Klipani u pudingu (Miloś Tomić, Daniel Kovać, Boris Mladenović, Żolt Kovać - Nowa Jugosławia) - The hair experiment, rysunki, obiekty, instalacje

Elżbieta Wojtulewicz - Obrzeża, rysunki, instalacje


1996

Działania studentów IV pracowni rysunku PWSSP

Realizacji kilka studentów pracowni prof. I Gustowskiej ( Joanna Fodczuk, Joanna Kujawa, Izabella Kolka, Monika Ciucias, Agata Kula, Magdalena Marciniak, Edyta Mazurczuk, Anna Przychodzka,Hubert Czerepok, Rafał Witek)

Birgit Masuch (Niemcy) - fotografia, poezja wizualna

Laurenz Theinert (Niemcy) - instalacje fotograficzne

Izabella Gustowska - Źródło - video-performance

Wojciech Kucharczyk - Fulguryty, rysunki po błyskach, wystawa, performance

Przestrzenie własne - wystawa z cyklu “Pracownia” (pracownia prof. Jana Berdyszaka) Hubert Czerepok, Agnieszka Kalinowska, Anna Pawłowska, Anna Smolińska, Marcin Szydłowski

Bruce Allan (Wielka Brytania) - Oudside in, instalacja, prezentacja autorska

Anna Tyczyńska - Przypływy - część trzecia, obiekty

Malgorzata Sufleta - Czerwony kur, instalacja

Sławek Sobczak - Instalacja L

Inner Spaces IV - wystawa finałowa IV Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuki w Skokach

Wojciech Duda - instalacja

Łukasz Skąpski - CARP E-1 i inne instrumenty, wystawa, prezentacja autorska

Piotr Komarnicki - instalacja

Agnieszka Balewska -Płuco w ręce, performance

Anna Baumgart - Bezpieczny azyl własnej niemocy, obiekty, instalacja ,video

Norbert Walczak - performance

Marek Jakuszewski - Czas, instalacja


1997

Dorota Berdyszak, instalacja

Konrad Kuzyszyn, Nowe obiekty, obiekty fotograficzne

Zbigniew Oksiuta (Niemcy), XYZ, instalacja urbanistyczna

Jerzy Hejnowicz, Ze –Wnętrza, obiekty

Translate - stażyści i dyplomanci Wydziału Tkaniny - Department of Visual Arts, Goldsmiths University of London

4 Postawy - pracownia prof. Jarosława Kozłowskiego (Agnieszka Kalinowska, Aleksander Komarow, Marlena Kudlicka, Anna Pawłowska), instalacje, obiekty

Magdalena Gryska - obiekty malarskie z cyklu Rozproszenie

Wojtek Łazarczyk - rysunki

Tomek Wendland - To co widzę nie jest tym co zostało powiedziane, wideo instalacja

Dowód..., znak... - wystawa polsko - brytyjska, uczestników warsztatów studenckich w Skokach

Sławomir Belina - Mechasyfika, obiekty fotograficzne

Piotr Komarnicki - obiekty, fotografie

Inner Spaces V - wystawa uczestników V Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuki w Poznaniu

Sybil Kohl (Niemcy) - Exihibitionspace/ storagespace (Galeria ON), instalacja

Robert Frąckowiak - MRU, fotografia

Glad Fryer, Rebecca Eriksson, Peter Evans (Wielka Brytania)- Three thids of a polygon, instalacje

Dariusz i Joanna Fodczuk -Para galeria, instalacje

Hubert Czerepok, instalacja

Brendon O'Neill (Irlandia)- instalacja

1998

Michael Kurzwelly - In memoriam instalacja, akcja

Jarosław Kozakiewicz - O granicach ciał, obiekty

Marek Targoński - Schematy, obiekty, instalacje

Anthea Nicholson (Wielka Brytania) – (Un)Realisable Projects For Places” / “Do(Nie)zrealizowania Projekty Dla Miejsc - instalacja

Dariusz Głowacki – Może Śródziemne, instalacja

Dariusz Korol – obiekty malarskie

Wystawa z cyklu PRACOWNIA - pracownia prof. Andrzeja Pepłońskiego

Mariusz Jędryczka, Zbyszek Rogalski Ziarna piasku oglądać pojedynczo, instalacje, rysunki

Mirosław Kaczmarek - instalacja

Grzegorz Grzesik - obiekty interaktywne

Anna Pawłowska - Przestrzenie dla przestrzeni, instalacje

Inner Spaces VI – Multimedia Dotyk (fragmenty większej wystawy, seminarium)

Gabi Rets (Holandia) – Podróże papiery, instalacja

Agnieszka Świder – Otarcie, instalacja

Beat A Rzeżnikiewicz – Zwierzenia, instalacja

Spotkania artystów performance - Odpryski (Agnieszka Balewska, Janusz Bałdyga, Radosław Czarkowski, Dariusz Fodczuk, Izabella Gustowska, Jarosław Hulbój, Paweł Kaszczyński, Władysław Kaźmierczak, Jarosław Koziara, Wojciech Kozłowski, Waldemar Petryk, Waldemar Tatarczuk, Jerzy Truszkowski, Norbert Walczak, Tomasz Wendland, Piotr Wyżykowski Wojciech Zamiara, oraz program OFF)

Sławomir Brzoska - Simlicioris, instalacja

Andrzej Bobrowski - Na ulicy zamordowano Słońce. Gdzie byłaś? obiekty

Dorota Berdyszak - instalacja

Ryszard Górecki - Obiekty


1999

Paweł Kaszczyński - instalacja

Gerold Miller i Pietro Sanguineti (D)

Tomasz Matusewicz – W poszukiwaniu utraconej formy. Dwanaście bram, między rzeźbą a obrazem

Sławek Sobczak – Korytarze, instalacje multimedialne

Piotr Lutyński i Marek Kozica - Rdzeń, obiekty, performance

Leszek Przyjemski –Punkt konsultacyjny artystycznych służb specjalnych, Museum of Histerics 1968-99

Marek Jakuszewski, Łodzie świata, obiekty

Wystawa z cyklu PRACOWNIA – pracownia multimedialna Grzegorza Klamana, ASP Gdańsk (98-99) Anna Lasocka, Artur Gogołkiewicz, Dorota Miroń, Dorota Nieznalska, Mariusz Pniewski

Tomasz Brejdak - Arche - tektury, obiekty, instalascje

Connor Kelly (Wielka Brytania)- instalacja dźwiękowa, kurator: Joanna Hoffmann

Annee Olofsson (Szewcja) Nowe prace fotografia, videoinstalacja

Martin Parker (Wielka Brytania) – Ambient City, instalacja, kurator: Marek Wasilewski

Hubert Czerepok - instalacja, fotografia

Izabela Gustowska - ...szeptem... wideoinstalacja

Joanna Hoffmann - Repetycje – książki, instalacja

Marcin Berdyszak - To whom it may concern - obiekty


2000

Leszek Golec i Tatiana Czekalska, nie Wszystkie Stworzenia, fotografia

Krzysztof Sołowiej, Na początku było zwatpienie inne namiętności i materia, instalacja, obiekty

Wojciech Zasadni, Mrożonki i inne obiekty, obiekt, wideo instalacja

Leszek Przyjemski – Museum of Hysterics 1968-2000, Punkt konsultacyjny artystycznych służb specjalnych II, wydarzenie
odczyt Grzegorza Borkowskiego pt. czysta sytuacja

Marlena Kudlicka, Kondycja, obiekty malarskie, fotografia

KOLEKCJA czyli relikwiarz - wystawa ze „zbiorów” Galerii ON

Agnieszka Tarasiuk, stado, żaloty, wideo instalacja, rysunek (w ramach obchodów XXXV lecia Galerii Arsenał w Białymstoku)

In Memoriam wystawa studentów i absolwentów pracowni prof. Antoniego Mikoajczyka

Ewa Zarzycka, Wszystko inaczej, performance, wystawa

Piotr Kurka, Rzeczy, które wracają, obiekty

InSEA 5th european congress

Christian Tomaszewski (USA) Moje własne odbicie nie zawodzi mnie. instalacja multimedialna

Hubert Czerepok, ALLES IST SCHLECHT, akcja na trasie Poznań - Świecko

Paul Panhuysen, Synthetic Nature, instalacja dźwiękowa

Zbigniew Rogalski, Child in time, wideoinstalacja

Na zimno i na gorąco, cykl performance (Vincent Bruijn, Sylwia Górak, Jarosław Solecki, Magdalena Marciniak, Elżbieta Łanda Jagna Ciuchta, Zuzanna Niespor, Jakub Bąkowski, Paweł Kaszczyński, Daniel Rumiancew)


2001

Dorota Miroń, Do wynajęcia lub na sprzedaż, instalacja

Piotr Parda, instalacja

Marcelina Wojciechowska - instalacja

Elżbieta Jabłońska Przenoszenie obiektów sztuki, instalacja, akcja

Alicja Żebrowska Dziwne stany istnienia kurator: Monika Bakke

Poświaty- Antoni Mikołajczyk, Thomas Bartels (Niemcy) , Carlo Bernardini (Włochy) , Mirosław Filonik (Polska) , Łukasz Skąpski (Polska), Zbigniew Taszycki ( Polska) , Anna Tretter ( Niemcy) , Michael Wittassek (Niemcy), Raimund van Well (Niemcy), kurator: Maria Szpakowska-Mikołajczyk, wystawa zrealizowana wspólnie z CSW Inner Spaces Multimedia w Poznaniu

Charlie Citron (USA) Joe goes around the World (kurator Wojciech Łazarczyk)

Sound - Sebastian Grzesiak, Konrad Smoleński, Cezaary Hładki, Marta Szkudlarek, Mariusz Harmasz, Michał Rajchęba, Kuba Kapral, Wojciech Hoffmann, Maciej Krych - akcje instalacje muzyczne, kuratorzy: Sebastian Grzesiak, Konrad Smoleński

Anna Tretter (D) Małe domki przystanków autobusowych - wideo-instalacja

Anna Tyczyńska - Insomnia instalacja, akcja

Wojciech Duda - Porozmawiajmy o muzyce poważnie - akcja, instalacja2002

Rafał Jakubowicz - Out there, instalacja

Karol Ciechanowski - Machiny, instalacje i obiekty mobilne

Andreas Siefert (Niemcy) Dropshadow, interaktywna instalacja multimedualna

Zbigniew Taszycki, instalacja

Dwie wieże, koordynator: Paweł Polit

Pod prąd wystawa poplenerowa, pokazy, akcje

Wystawa z cyklu PRACOWNIA - pokazy pracownii prof. W. Bruszewskiego UMK- Toruń, pt. Opera

Miejsca Idei -idee miejsca VI, Sympozjum galerii i innych miejsc sztuki w Polsce (CSW Inner Spaces) oraz wystawa poznańskich galerii wobec poznania z udziałem, Katarzyny Kujawskiej, Mikołaja Polińskiego, Jacka Dulińskiego, Wojciecha Łazarczyka, Bernardo Giorgi, Adama Garnka, Sławomira Brzoski, Agaty Michowskiej, Pawła Kruka, Rafała Bujnowskiego, Mirosława Kaczmarka, kurator: Sławek Sobczak

Miha Knific (Słowenia), Fade in, instalacja fotograficzna, kurator: Anna Tyczyńska

K_J_B, Still live, instalacja fotograficzna

Dorota Podlaska, ziemia jest płaska, instalacja malarska, kurator: Anna Tyczyńska

Saskia Breitenreicher (Niemcy) Not Just sunset, kurator: Marek Wasilewski

Marcus Lerviks (Finlandia) – Enter Tina Turner, instalacja multimedialna, kurator: Anna Tyczyńska

Justyna Scheuring, wystąpienie poetyckie

Iwona Majdan (Kanada) - The Love Project, akcja

SPEJS [SPACE] Galeria START multimedialny festiwal artystyczny

Marta Mielczarska, Aneta Bartosiuk, instalacje

Dominik Złotkowski, Spowiedź. Dogmat., performance


2003

Andrzej Syska, Kokony, wideo-instalacja, kurator: S.Sobczak, J. Hoffmann

Paweł Kruk, Messiah College + Foundation, wideo-instalacja, kurator: S. Sobczak

Cezary Bodzianowski, performance i akcje codzienne, kurator: A. Tyczyńska

Joanna Hoffmann - Ukryta melodia, w poszukiwaniu dźwięku, instalacja, kurator: A. Michowska

Anna Kołek, Vader-Zbigniew Karalus, Agnieszka Błacha Między tobą a mną, Łza, wieczór współczesnej choreografii, kurator: Agata Michowska

Jacek Dłużewski, O stakkach i lądzie, obrazy, kurator: Anna Tyczyńska

Niki Kyriakidou, Alex Hidal i Simon Streather (Wielka Brytania), kurator Joanna Hoffmann

Znaczenia ruchomego obrazu. Pokaz filmów wideo, koordynator: Marek Wasilewski

Wystwa z cyklu PRACOWNIA (pracownia ad II st. Konrada Kuzyszyna (ASP Łódź), kuratorzy K. Kuzyszyn i S. Sobczak

Dzień Dobry panie Courbet, wystawa kuratorowana przez studentów ASP - 12 artystów, koordynator: Paweł Polit

EUROscreen21 - międzynarodowy pokaz 40 krótkich filmow wideo, koordynator: Ryszard W. Kluszczyński

Jerzy Hejnowicz, Horyzont zdarzeń, instalacja, kurator A. Tyczyńska

Biennale Sztuki dla Dziecka - warsztaty

Leszek Lewandowski Imaginoskopy, kurator A. Michowska

ONe-ONi - 25 lat Galerii ON (Hubert Czerepok, Sebastian Grzesiak, Izabella Gustowska, Joanna Hoffmann, Agata Michowska, Andrzej Pepłoński, Krystyna Piotrowska, Konrad Smoleński, Sławek Sobczak, Anna Tyczyńska) współpraca CSW Inner Spaces Multimedia

Marek Glinkowski - Obrazy i obrazki, Polska I połowa XXI wieku, instalacja, kurator: Anna Tyczyńska


2004

Inni i Piotr C. Kowalski, kurator: Anna Tyczyńska

Katarzyna Majak, Rooms, kurator: Anna Tyczyńska

Jarosław Klupś, Autotwory, kurator: Anna Tyczyńska

Wyjście, Wejście Galeria ENTROPIA, kurator: S. Sobczak

SODOMICI, akcja, wystawa zbiorowa, kurator: K. Smoleński

Jan Świdziński, Bali, performance, kurator: A. Tyczyńska

Maciej Kurak, Sweet Harmony, instalacja, kurator: S. Sobczak, Justyna Kowalska, ul. Wierzbięcice 30/4, Poznań

FOCUS - pokus, wystawa zbiorowa artystów nowojorskich, fotografia, wideo, multimedia, kurator: Marek Wasilewski

PDM - Media Sztuki, wystawa z cyklu Pracownia - Pracownia Działań Medialnych prof. Antoniego Porczaka z ASP w Krakowie, kuratorzy S. Sobczak, M. Front

George Saxon & David Ferry, instalacje, video, obiekty, kurator: Joanna Hoffmann

Marta Jurkowska, Litania do superbohaterki, wideo kurator: Sławek Sobczak

Anna Pawłowska-Klimczak, Nowa Realizacja, akcja instalacja, kurator: Sławek Sobczak

Martin Zet, Tanecek, akcja, instalacja wideo, kuratorzy: Marek Wasilewski / Agata Michowska

Hartmut Stockter, Day Trip tool Box, obiekty, wideo, kurator Joanna Hoffmann

Karolina Wysocka, instalacja, kurator: Agata Michowska

Schätze aus dem Untergrund / Tressuers frum the underground / SKARBY Z PODZIEMIA / Poznan clashes with Berlin, kuratorzy: Konrad Smoleński, Jan Poppenhagen

Paweł Kaszczyński, Advocatus Noster - Defende Nos! (Obrońco Nasz - Obroń Nas!), kurator: Sławek Sobczak


2005


Agnieszka Rek-Lipczyńska, Jerzy Lipczyński, Razem znaczy osobno, obiekty, kurator: Anna Tyczyńska, w ramach prezentacji Galerii Amfilada ze Szczecina

Agata Zbylut, Jestem niczyja, fotografia, obiekty, instalacja, kurator Anna Tyczyńska

4!SILNIA, instalacje, obiekty

Marcin Łodyga, performance

Sławek Sobczak, Tsunami, instalacja, kurator Anna Tyczyńska

Dominik Lejman, Monofobia, wideo instalacje kurator Sławek Sobczak, współpraca Marika Zamojska

UN/REAL? Centreal / CUKT / Dawicki /Niegoda / Sanecki / Kijewski&Kocur /Klaman / Kozakiewicz / Pęk /Rumas / Simon / Twożywo, (wystawa zbiorowa w IF Museum Inner Spaces, instalacje obiekty, wideo) kurator: Agata Rogoś

Pascale Komarnicki, Permanent vacation - obiekty, instalacje, wideo, kurator: Sławek Sobczak

Stephen Wiliams, Surveillance, instalacja, kurator: Joanna Hoffmann

1 METR = 100 centymetrów, prezentacja młodej sztuki rumuńskiej (wystawa zbiorowa), kurator: Ewa Dominiak

uczestnictwo w ART POZNAŃ 2005 (Joanna Hoffmann, Dominik Lejman, Antonina de Lody, Małgorzata Szymankiewicz, Yellow Filds project), kurator: Agata Michowska

Janek Simon, Zakaz gry w piłkę, obiekty, kurator: Anna Tyczyńska

Szczerze? / Frankly?, Gio Di Angelo, Steven Hughes, Luis Nixon, Tim Murphy (Londyn) video-instalacje, kurator: Katarzyna Kujawska

Kontakt - Kontekst, Galeria Miejska Arsenał, Poznań (współpraca IF Museum Inner Spaces), kurator: Tomasz Wendland

Anna Płotnicka, Trzymam się powietrza, wideo, fotografia, kurator: Anna Tyczyńska

Jacek Jagielski, Pogłosy, instalacja, kurator: Anna Tyczyńska

Alicja Lewicka, Lampka nocna, instalacje i wideo, kurator: Sławek Sobczak

Łukasz Ogórek, Wystawa indywidualna, instalacja, kurator: Agata Michowska


2006

Anna Krenz, Siedmiu wspanialych, obiekty (kurator Anna Tyczyńska)

Artcube poznańska część projektu (Agnieszka Kalinowska) (projekt Galerii Program z Warszawy)

Andrzej Wasilewski, Transfuzja_#01(betatest), instalacja interaktywna, kurator: Sławek Sobczak

Artmania, Chęć patrzenia, pokaz wideo w poznańskich uczelniach, kurator: Agata Fedeńczuk

Łukasz Skąpski, Maszyny - fotografia, kurator: Sławek Sobczak

Mirosław Bałka, Kategorie, rzeźba, kurator: Marek Wasilewski

Susanne Krell, Gmachy idei – otwarte / zamknięte, instalacja, kurator: Anna Tyczyńska

Hanging Together (Szkocja), Akcent, instalacje, obiekty, wideo, kurator: Joanna Hoffmann

Paul Rutkovsky (USA) Transient, wykład i prezentacja

Bianka Rorando, Sono italiano vero, instalacja, kurator: Sławek Sobczak

FunArt w ramach galerii stARTer, artyści: Daniel Szwed, Honza Zamojski, Magda nawrot, Jakub Czyszczoń, Radek Szlaga, Jakub Jasiukiewicz, Konrad Smoleński, Mirosław Śmieiński, kuratorzy: Ewa Dominiak Anna Pięta, Marika Zamojska, Magdalena Korcz, wystawa w przestrzeniach IF Museum i Galerii ON

Unfolding memoirs artyści z Izraela (Adina On-Bar, Doron Furman, Iris Hever, Lilliana Kadichevski, Sala-Manca Collective

Marek Wasilewski, Polski las, fotografia, wideo, kurator: Sławek Sobczak

Rodney LaTourelle, Colour Transfers, kurator: Anna Tyczyńska

Jan Berdyszak, Negatyw - Pozytyw, kurator: Witold Kanicki


2007


Marcin Sztukiewicz, Gry i zabawy, instalacje interaktywne

Sabina Ścisłowicz Sui grneris, instalacja wideo

Joseph Sallis, performance

Hanna Nowicka, jawa, instalacja

dr. Jekyll and mr. Hyde, Azorro, Hubert Czerepok, BBBJohannes Deimling, Marek Glinkowski, Dominik Popławski, Marek Wasilewski, Julita Wójcik - wystawa

dr. Jekyll and mr. Hyde, Roman Lewandowski, Jarosław Lubiak, Wojciech Kozłowski, Sławomir Sobczak, Monika Weychert- Waluszko, Agata Zbylut, moderator Agnieszka Okrzeja - sympozjum

Andeas Sachsenmaier (Niemcy), Go to the Limit i inne wideo instalacje

Tomasz Matusewicz Proste, równoległe, prostopadłe (Projekt galerii Profil CKZ)

Tekla Woźniak, niezdecydowanie / indecision - instalacje

Angelika Fojtuch i Anna Kalwajtys, One - performance

Unfolding Memoirs (2), artyści: Joanna Hoffmann, Agata Michowska, Sławomir Sobczak, Anna Tyczyńska, Marek Wasilewski- wystawa wyjazdowa New Gallery Jerozolima / Izrael

Toine Horvers (Holandia) Light self-portrait, wystawa, Live transmission - performance

Maria Wasilewska, Pauza, instalacja

Tomasz Mróz, Objawienie, instalacja (w ramach Azja / Europa Mediations)

Dialog Elisa Andessner (AU), Noemi Auer (AU), Paulina Braun (PL), Angelika Fojtuch (PL), Anna Kalwajtys (PL), Nora Riedl (AU), Wolfgang Tragseiler (AU), performances

Sztuka puka - akcja artystyczna w poznańskich szkołach

Słaba Grupa (Katarzyna Szeszycka, Ewa Wawrów), blubox

Anna Klimczak, blokowanie, instalacja, wideo

Bogna Burska, Kawałek jadelitu

malutkierybki, wystawa zbiorowa

Grupa 4!, Mortal Kombat


2008

Małgorzata Jabłońska i Piotr Szewczyk, Którędy do morza? kurator: Anna Tyczyńska

What the world need now, wystawa inaugurująca nowy program galerii ON.

Szara rzecz – wystawa Pracowni prof. Mirosława Bałki

Flash! – prezentacje młodych artystów: Marta Mariańska
Patrick Rimond, Hypnagogies kurator: Sabina Czajkowska

Michael Fandel (Niemcy) fotografia, video

Flash! – prezentacje młodych artystów Poznania

Ephemeroptera - Wystawa studentów prof. Sławomira Sobczaka

Automaty – wystawa młodych artystów z Poznania i Opola pod opieką prof. Andrzeja Kostołowskiego.

Marry the bear – sztuka video z Finlandii, kuratorzy: K.Łukomski, A.Rogoś, S.Waegelein, (w Galerii ON i Galerii Enter w Poznaniu).

Summer love – wakacyjne spotkanie w galerii, projekcje video i fotografia

Wystawa artystów związanych z programem galerii ON, we współpracy z niemieckimi artystami w Goerlitz, w partnerstwie z Instytutem Polskim w Lipsku i Oberlausitzer Kunstverein

Gabriela Galvan (Meksyk), rezydencja artystyczna (16.09-12.10.2008) zakończona wystawą Wystawa towarzysząca Mediations Biennale

Katarzyna Podgórska-Glonti, kurator: Anna Tyczyńska

Christine Laquet (Francja) kurator: Krzysztof Łukomski


2009

Ania i Adam Witkowscy, Tomek Kopcewicz, Itch

FRESH! Mateusz Sadowski Teeth behind the trees

Yuri Vassiliev (Kaliningrad), partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,, Centrum Sztuki w Kaliningradzie, Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu

Karolina Wysocka, Przyszłoroczny śnieg

Fresh! Nowa sztuka Poznania. Wystawy młodych artystów intermedialnych
partner Akademia Sztuk Pięknych w Poznania

Sergiy Petlyuk (Lwów) Dreams on Europe

Retrograde in the dromosphere 1 – festiwal sztuki dźwięku w Galerii ON. Kurator Jeff Gburek (USA)

Retrograde in the dromosphere 2 – festiwal sztuki dźwięku w Galerii ON. Kurator Jeff Gburek (USA). Artyści z Berlina, Szwajcarii, USA, Torunia, itd. Festiwal trzydniowy o programie zróżnicowanym muzycznie, wizualnie i performatywnym.

Piotr Adamski / Karolina Brzuzan,Kulawe dzikusy w dalekiej podróży rezydencja artystyczna zakończona wystawą oraz open studio

Kreski na niebie, artyści m.in. Magdalena Starska, Seweryn Swacha, Maciej Kurak. kurator: Magdalena Komborska


2010

Marc Tobias Winterhagen, You cant't be serious (Lipsk, Poznań) – obiekty, wideo

Festiwal performance Perfolatria, kurator: Kamil Wnuk

Piernikowa Chatka, artyści: Weronika Teplicka i Michał Tatarkiewicz, Ania Sobkowiak i Marcin Jarzyński, Bartek Zygmunt Siegmunt i Diana Ronnberg. Kuratorzy: Magdalena Komborska i Seweryn Swacha

Jakub Jasiukiewicz, Dawka letalna, kurator: Krzysztof Łukomski
Retrograde in the dromosphere 3, festiwal sztuki dźwięku z udziałem artystów i muzyków z Polski, USA, Francji i Włoch. kurator: Jeff Gburek

Bryan Zanisnik (NYC, USA) Rezydencja artystyczna zakończona wystawą kurator: Krzysztof Łukomski (druga część pokazu Galeria AT), podczas MEDIATIONS Biennale

Pasticcio czyli pasztet, Michał Jankowski, Justyna Adamczyk, Dominik Lejman, Karolina Wysoka, Peter Ferko, Seweryn Swacha, Jakub Łączny, kurator: Magda Komborska

Wybory, artyści: Anna Brandy, Joanna Marek, Agnieszka Kłos, Natalia Kuberska, Dorota Piekarczyk, Olga Jaskowska, Agnieszka Kobyłecka, Agnieszka Ciszewska, Monika Słomczyńska


2011

fashion's object, artyści: Tomasz Płonka, Pascale Heliot i Maciej Kurak, Magdalena Komborska, Maja Muciek, Kamila Mankus, Jacek Milewski, Kurator: Magdalena Komborska

Zuzanna Bartoszek, Moloch / Nie wpuszczam

Anna Nizio, Panie dzwonią dwa razy, panowie tylko raz, kuratorzy: Natalia Pichłacz i Jacek Zwierzyński

Serious, Anna Gubernat / Iza Ołdak oraz ich goście, kurato: Magda Komborska

Łukasz Sosiński Silent break

Maciej Sieńczyk Polisario, kurator: Kuba Woynarowski

wrzos, artyści: Diana Ronnberg, Tomasz Siuda, Katarzyna Majak, kurator: Magda Komborska

Ecoroboty, kurator: Maria Skrzypczak

Bogusz Bogatko Na skraju / on the edge (2)

5 miejsc Ewa Juszkiewicz, Julia Kurek, Julita Malinowska, Renata Szułczyńska i Michał Zawada

Jindřich Štreit, Błotnista pastorałka / Muddy pastorale

Fotolegendy - edukacyjny projekt fotograficzny dla młodzieży UrbanNature

Anka Leśniak Fading Traces Polskie artystki w sztuce lat 70. (Projekt oparty na wywiadach z artystkami: Izabellą Gustowską, Anną Kuterą, Natalią LL, Teresą Murak, Ewą Partum, Krystyną Piotrowską, Teresą Tyszkiewicz)

Anka Leśniak Zarejestrowane (projekt oparty na wywiadach z artystkami ur. w dekadach70/80: Karoliną Bregułą, Izą Chamczyk, Agnieszką Chojnacką, Iwoną Demko, Moniką Drożyńską, Magdą Komborską, Katarzyną Majak, Kamilą Mankus)