nasza galeria
artysci
sztuka w Lodzi
architektura
linki
kontakt


pagerank


PARTNERZY

archiwum

Wyszukaj z Google

 

powrót

SZTUKA KONCEPTUALNA W POLSCE – środki artystyczne, ludzie, znaczenia. Konferencja naukowa.

Fokus Łódź Biennale i Muzeum Sztuki

Sztuka konceptualna – konceptualizm - to pewien skrót myślowy jakim posługujemy się by wyodrębnić i objąć jednym określeniem zjawiska reprezentujące dominującą tendencję w sztuce lat 70. Także sztuka polska tego czasu, w znacznej części, powstawała pod jej wpływem. Podjęcie nowych wątków następowało na polu teorii i praktyki prowadząc często do oryginalnych rezultatów, partnerskich wobec poszukiwań światowych (mimo licznych świadectw artystów mówiących o poczuciu odseparowania ‘żelazną kurtyną’). Celem konferencji jest zgromadzenie kluczowych faktów artystycznych oraz nakreślenie szerokiej panoramy zjawisk sztuki polskiej powstającej w ramach tendencji konceptualnej.24 – 25 czerwca 2010, od godz. 10:00 (zob. szczegóły programu). Miejsce konferencji: Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Ogrodowa 19 (sala audiowizualna).

Celem konferencji jest zgromadzenie kluczowych faktów artystycznych oraz nakreślenie szerokiej panoramy zjawisk sztuki polskiej powstającej w ramach tendencji konceptualnej w latach 70, z referencjami do lat 60 i mającej kontynuację w latach 80.; uchwycenie zarówno związków tej sztuki z ideami kształtującymi sztukę światową, jak i jej wyjątkowości; uwzględnienie zarówno twórczości artystów powstającej w relacji do i w dialogu z artystami światowymi, jak i tzw. „artystów osobnych”; ukazanie infrastruktury tej sztuki w postaci sieci miejsc alternatywnych; wskazanie nowych tematów dyskutowanych przy użyciu nowych środków artystycznych.

Pojawiające się coraz liczniej opracowania polskiej sztuki konceptualnej świadczą o tym, że dystans czasowy jest już odpowiedni by sztukę tego nurtu poddać na nowo analizom i interpretacjom.


Kluczowe zagadnienia:

- sposoby rozumienia pojęcia „konceptualizm”

- konceptualizm: zjawisko modernistyczne czy postmodernistyczne

- konceptualizm jako wyzwanie dla metodologii badań nad sztuką współczesną

- konceptualizm a problem dzieła sztuki

- konceptualizm a media

- konceptualizm czy konceptualizmy: Świat i Polska?

- kontekst instytucjonalny polskiego konceptualizmu: wydarzenia, galerie, wystawy

- osobowości polskiego konceptualizmu

- konceptualizm a współczesna kultura partycypacji

- przyszłość konceptualizmu

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 24 czerwca 2010

Godz. 10:00

Moderator 1 dnia – prof. Grzegorz Dziamski

Otwarcie konferencji

- dr Bożena Kowalska - Protokonceptualizm polski.

- prof. Maria Hussakowska - Czy polski konceptualizm miał / ma płeć?

- prof. Ryszard W. Kluszczyński - Konceptualizm i sztuka interaktywna: analiza polskich przykładów.


- dyskusja

Przerwa

Godz. 12:30

- prof. Janusz Zagrodzki - Sztuka jako wyraz świadomości artysty.

- dr Bogusław Jasiński - Sztuka zamiast filozofii.

- dr Agnieszka Gralińska – Toborek - Idea a obraz. Między odrzuceniem a afirmacją.

- dr Wioletta Kazimierska – Jerzyk - Obraz a idea. Możliwe paradoksy sztuki konceptualnej.

- dr Kazimierz Piotrowski - Konceptualizm jako Konceptyzm.


- dyskusja

Zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Piątek, 25 czerwca 2010

Godz. 10:00

Moderator 2 dnia – prof. Maria Hussakowska

- prof. Grzegorz Dziamski - Dokumentowanie sztuki jako nowa praktyka artystyczna.

- prof. Grzegorz Sztabiński – Tautologie konceptualistyczne.

- dr Łukasz Guzek - Instytucja/antyinstytucja. Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej.

- mgr Krzysztof Jurecki - Początki konceptualizm w fotografii polskiej. Od idei „foto-obiektu”, strukturalizmu i feminizmu do ontologii obrazu medialnego.


– dyskusja

Przerwa


Godz. 12:00

- dr Tomasz Załuski - Konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u. Przypadek duetu KwieKulik.

- dr Dorota Grubba - …prosta nieskończona … Wanda Czełkowska, Krystian Jarnuszkiewicz, Andrzej Wojciechowski.

- mgr Maciej H. Zdanowicz - Pojęcie i doświadczenie czasu w sztuce polskiego konceptualizmu.

- mgr Karolina Jabłońska - Działania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym (wybrane przykłady).

- Zbigniew Warpechowski - Polski ruch konceptualny.


- dyskusja

Zakończenie konferencji

Informacja dla wszystkich uczestników konferencji "Sztuka konceptualna w Polsce - środki artystyczne, ludzie, znaczenia." przybywających spoza Łodzi:

noclegi są zarezerwowane od środy 23/24 czerwca, oraz w czwartek 24/25 czerwca, w Domu Gościnnym "Linat Orchim" należącym do Gminy Żydowskiej w Łodzi, ul. Pomorska 18 (10 min. spacerem do Muzeum Sztuki).

Konferencja odbywa się w ramach Fokus Łódź Biennale 2010, przy współpracy Muzeum Sztuki Łódź.


Organizator konferencji: dr Łukasz Guzek

Rada programowa konferencji:

Prof. Maria Hussakowska

Prof. Ryszard W. Kluszczyński

Prof. Grzegorz Sztabiński

Prof. Janusz Zagrodzki